Mitä haluat AI: n ja Big Data: n tulevaisuuden näyttää?

Tutkijat kutsuvat julkisia kommentteja viidestä keinotekoisen älykkyyden skenaariosta, jotka on asetettu vuonna 2025

Keinotekoisella älyllä on jo suuri vaikutus elämään, yhteiskuntaan ja talouteen. AI on jo herättänyt monia kysymyksiä, jotka liittyvät muun muassa yksityisyyden suojaan, tietosuojaan, syrjintään, autonomiaan, vallan epäsymmetrisyyteen, oikeudenmukaisuuteen, mutta mitä AI tekee kuuden vuoden kuluttua, vuonna 2025? Mihin toimiin poliittisten päättäjien olisi ryhdyttävä varmistaaksemme, että saavutamme toivotun tulevaisuuden ja vältetään ei-toivottua tulevaisuutta?

Voidakseen spekuloida AI-infuusioituneesta yhteiskunnastamme vuonna 2025 EU: n rahoittama SHERPA-hanke kutsui koolle useita työpajoja, joiden tuloksena kehitettiin viisi skenaariota tekniikoista, jotka jäljittelevät ihmisiä, tietosotaa, kuljettajia, ennustavia poliisitoimia ja oppimisen ystäviä. Jokaisessa skenaariossa esitetään tekniikat ja sovellukset, jotka saattavat olla käytettävissä vuonna 2025, lyhyt vinetti, joka havainnollistaa teknologioiden tai sovellusten käyttöä, niiden eettisiä, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sekä suosituksia toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi ja ei-toivotun yksi.
Työpajat kokoontuivat monenlaisten sidosryhmien joukosta akateemisten tahojen, teollisuuden, kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, tiedotusvälineiden, sääntelyviranomaisten, opettajien, teknologien, kyberturvallisuusasiantuntijoiden ja taiteilijoiden välillä näihin viiteen eri alueeseen ja siihen, mitä tulevaisuudessa voisi olla meille.

SHERPA-hanke kutsuu nyt yleisöä tarkastelemaan skenaarioita ja tarjoamaan myös kommenttinsa AI-tulevaisuudessamme (huomaa, että skenaariot ovat vain englanniksi). Skenaarioiden tulos on joukko suosituksia päätöksentekijöille.
SHERPA-hanketta koordinoi De Montfort University (UK) yhteenliittymäkumppaneiden kanssa Trilateral Research (UK), Twente University (NL), European Network of Research Ethics Committees (EUREC, DE), University of Central Lancashire in Cyprus (CY), the Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN, the Dutch standards body), Mutual Shoots (UK), Aequitas Human Rights, (CY), F-Secure (FI), the European Business Summit, (BE), ja Pineapple Jazz (NL).

Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä:
david.wright@trilateralresearch.com
taj
tally.hatzakis@trilateralresearch.com