Πως θέλετε να μοιάζει το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Μεγάλων Δεδομένων;

Ερευνητές καλούν το κοινό να σχολιάσει πέντε σενάρια που αφορούν την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι το 2025

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή, την κοινωνία και την οικονομία μας. Έχει ήδη εγείρει πολλά ζητήματα σχετικά με, μεταξύ άλλων, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την προστασία των δεδομένων, τις διακρίσεις, την αυτονομία, τις ασυμμετρίες εξουσίας, τη δικαιοσύνη. Σε τι θα είναι σε θέση να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη σε έξι χρόνια από τώρα; Ποια μέτρα πρέπει να υιοθετήσουν οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε στο επιθυμητό μέλλον και θα αποφύγουμε ανεπιθύμητες εκπλήξεις;

Για να προβληματιστούμε σχετικά με την κοινωνία μας έτσι όπως θα είναι το 2025 σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, το SHERPA (πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ) συγκάλεσε μια σειρά εργαστηρίων που οδήγησαν στην ανάπτυξη πέντε σεναρίων για τεχνολογίες που μιμούνται ανθρώπους, για το information warfare, τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς, το predictive policing και τα learning buddy robots. Κάθε σενάριο παρέχει μια εισαγωγή σε αυτές τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές που μπορεί να είναι διαθέσιμες μέχρι το 2025, μια σύντομη παρουσίαση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιούνται, και παρουσιάζει τις δεοντολογικές, νομικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τους όπως και συστάσεις για την επίτευξη ενός επιθυμητού μέλλοντος και την αποφυγή οποιασδήποτε ανεπιθύμητης κατάστασης.

Στα εργαστήρια συμμετείχε ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων από τον ακαδημαϊκό κόσμο, τη βιομηχανία, τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από ρυθμιστικές αρχές, εκπαιδευτικοί, τους τεχνολόγοι, εμπειρογνώμονες στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά και καλλιτέχνες, προκειμένου να προβληματιστούν για αυτές τις πέντε διαφορετικές τεχνολογίας και για το μέλλον.

Το πρόγραμμα SHERPA προσκαλεί σήμερα και τους πολίτες να μελετήσουν τα σενάρια και να καταθέσουν τα σχόλιά. Τα σενάρια καταλήγουν να είναι ένα σύνολο συστάσεων προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Παρακαλούμεσημειώσετε ότι τα σενάρια είναι γραμμένα στα αγγλικά.

Το πρόγραμμα SHERPA συντονίζεται από το De Montfort University (UK) με εταίρους το Trilateral Research (ΗνωμένοΒασίλειο), Twente University (Ολλανδία), European Network of Research Ethics Committees (EUREC, Γερμανία), University of Central Lancashire in Cyprus (Κύπρος), the Stichting Nederlands Normalisatie Instituut (NEN, the Dutch standards body, Ολλανδία), Mutual Shoots (Ηνωμένο Βασίλειο), Aequitas Human Rights, (Κύπρος), F-Secure (Φινλανδία), the European Business Summit, (Βέλγιο), και Pineapple Jazz (Ολλανδία).

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
david.wright@trilateralresearch.com
ή
tally.hatzakis@trilateralresearch.com

Το έργο αυτό έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 2020, στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 786641.